17.06.30 X Przegląd piosenki żeglarskiej

17.06.30 X Przegląd piosenki żeglarskiej