12.12.19 r. Spotkanie z Panią Przewodnik – P. Ludmiłą Kopycińską