Nagroda Pani Dyrektor dla najaktywniejszych Mieszkańców – Czerwiec 2021