Udział w uroczystościach patronalnych DPS w Kolsku – Maj 2021