Historia domu

Dom Pomocy Społecznej dla 100 osób przewlekle psychicznie chorych powstał przez przebudowę i rozbudowę budynku administracyjnego szpitala św. Karola Boromeusza w Szczecinie (pierwotnie był to sierociniec dla 100 dzieci, który został zbombardowany w sierpniu 1944 r. Po wojnie odbudowano 2/3 byłego budynku).
Budowa Domu Pomocy społecznej objęła dwa etapy.
Etap I – Przebudowa istniejącego budynku o całkowitej powierzchni 2112 m²
Zostały wyburzone wszystkie ściany działowe wewnętrzne, powstał nowy układ pomieszczeń: pokoje mieszkalne z łazienkami, pomieszczenia dziennego pobytu, pomieszczenia do rehabilitacji, jadalnia z zapleczem kuchennym, gabinety lekarskie, w całym budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową i energooszczędną oraz docieplono elewację i dach nad budynkiem. Wymieniono instalacje sanitarne i elektryczne na nowoczesne, wodo i energooszczędne
Etap II: – Dobudowa na fundamencie dawnego sierocińca i nadbudowa nad całością budynku o łącznej powierzchni 2087,4
Wybudowano nowe pokoje z łazienkami, wybudowano nowe wejście do obiektu z pochylnią dla niepełnosprawnych, nową klatkę schodową, dwa dźwigi osobowe.
W budynku znajduje się 39 pokoi mieszkalnych (jedno, dwu i trzy – osobowe). Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.Ponadto do dyspozycji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zostały wybudowane i wyposażone pomieszczenia ogólnodostępne takie jak: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, gabinet lekarski, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, wydawalnia posiłków, pomieszczenia do prania i suszenia, 9 pokoi gościnnych, kaplica, szatnia pracownicza, toalety ogólnodostępne, portiernia, magazyny, pokój socjalny dla pracowników, pokój kąpielowy, izolatka, 7 pokoi administracyjnych.
Po przebudowie i rozbudowie budynek jest nowoczesny i energooszczędny. Zagospodarowany został teren przy budynku dla osób niepełnosprawnych. Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych otrzymał wszystkie pozwolenia, by od lutego 2015 roku rozpoczął swoją działalność.