Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły jest prowadzony przez Instytut Medyczny Jana Pawła II, który posiada osobowość prawną nadaną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie nadania osobowości prawnej “Instytutowi Medycznemu Jana Pawła II w Szczecinie” (DU Nr 144, poz. 862).

Dom Pomocy Społecznej posiada decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zezwalającą Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla 100 osób przewlekle psychicznie chorych.

 

 

W budynku znajduje się 39 pokoi mieszkalnych (jedno, dwu i trzy – osobowe). Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto do dyspozycji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zostały wybudowane i wyposażone pomieszczenia ogólnodostępne takie jak: 

 • pokoje dziennego pobytu, 
 • jadalnia, 
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 •  gabinet lekarski, 
 • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
 • kuchenki pomocnicze, 
 • wydawalnia posiłków, 
 • pomieszczenia do prania i suszenia, 
 • 9 pokoi gościnnych, 
 • kaplica, 
 • szatnia pracownicza, 
 • toalety ogólnodostępne, 
 • portiernia, 
 • magazyny, 
 • pokój socjalny dla pracowników, 
 • pokój kąpielowy, 
 • izolatka, 
 • 7 pokoi administracyjnych.