Kontakt

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły

ul. Lubomirskiego 7, 71-505 Szczecin

tel. (91) 454 00 52

tel. dyżurka pielęgniarek 722225065

e-mail: biuro@dps-szczecin.pl

Dyrektor Domu

Dyrektor Domu
Agata Miłek